Nakon dobijanja statusa grada i podele na dve opštine (Niš i Niška Banja), Skupština grada Niša je 2002. godine donošenjem novog Statuta grada promenila broj organizacionih jedinica sa dve na pet, tj. dotadašlju opštinu Niš podelila na četiri nove gradske Opštine: Mediana, Palilula, Crveni Krst i Pantelej. Nakon lokalnih izbora u Republici Srbiji, održanih u septembru i oktobru mesecu 2004. godine, konstituisane su nove Gradske opštine. Površina: 181,53 km Broj stanovnika: 33 452 Struktura: 23 seoske i 3 gradske jedinice mesne samouprave. GO Crveni Krst zauzima severozapadni deo područja Niša i prostire se od reke Nišave na sever gde se graniči sa opštinom Aleksinac. Na zapadu se naslanja na opštinu Merošina a na istoku se graniči sa GO Pantelej. Zauzimajući skoro trećinu površine grada Niša, GO Crveni krst pripada najveći broj niških sela (23) ali i najmanji broj stanovnika (oko 15% stanovništva grada. Na teritoriji opštine nalazi se celokupna severno-zapadna industrijska zona Niša sa mnogobrojnim privrednim subjektima različitog profila. Ovako izrazito strukturuisanu Opštinu, privredom sa jedne i selom sa druge strane, karakteriše apsurd da ima veoma lošu (okskudnu) komunalnu infrastrukturu.

Showing 7 from 7 Items

Count:
Sort by:
Order: