Republika Srbija, Nišavski okrug, Grad Niš Gradska opština Palilula je jedna od pet gradskih opština grada Niša, formirana septembra 2004. godine i njena teritorija se prostire južnim obodom niške kotlitne pravcem istok - zapad. Naziv je dobila po gradskoj četvrti u južnom kvadratu Niša oko Palilulske rampe i iza nje, uključujući i podnožje Svetonikolskog brega. Prvobitno Palilulsko naselje je još kao periferni deo grada, pre spajanja sa Nišom postojalo kao posebno naselje. Po oslobođenju Niša od Turaka 1878. godine, a naročito sa izgradnjom pirotske pruge, došlo je do spajanja Niša sa palilulskim naseljem. Kao gradske četvrti pod ovim imenom poznati su stari delovi Beograda i Kragujevca, a kao seosko naselje poznato je selo Palilula između Svrljiga i Knjaževca. Po južnom obodu niške kotline, teritoriju današnje GO Palilula zakriljuju svojim pitomim padinama brda Delijski vis, Apelovac, Svetonikolski breg, Kovanluk, Čekrkov breg, Gorica, Kalač brdo i brdo Bubanj. Sa gradskim jezgrom GO Palilula povezana je starim prelazima i podvožnjacima kod istočne Trošarine, Apelovca, Palilulske rampe, Žožine kapije i Leskovačke kapije . Teritorija Opštine obuhvata i 15 seoskih naselja. Opština Palilula je prirodno - geografski kombinacija ravničarskog (u slivu Nišave i Južne Morave) i brdsko-planinskog reljefa. P ovršinaopštine je 117,37 kilometa ra kvadra tnih, i po popisu iz 2002. godine u nj oj živ i 72.165 stanovnik a, od čega 54.596 živi u gradskom području, a 17. 569 u seoskom području . Međutim, prema procenama stručnjaka, usled velikog broja izbeglih lica sa prostora Kosova i Metohije, na teritoriji Gradske opštine Palilula živi oko 90.000 stanovnika Susedne opštine su: Medijana , Niška Banja , Crveni Krst , Gadžin Han , Doljevac i Merošina . Grad Niš se nalazi na 43 stepena, 19 minuta i 34 sekunde severnegeografske širine i na 21 stepen, 54 minuta i 6 sekundi istočne geografske dužine . KLIMATSKE KARAKTERISTIKE Niš se na lazi u Niškoj kotlini b lizu ušća Nišave u Južnu Moravu . Putevi koji vode na jug dolinom Morave se kod Niša račvaju ka jugu prema Solunu i Atini , i na istok ka Sofiji i Istambulu . Umereno-kontinentalna klima . Srednja godišnja temperatura je 11,2°C . Najtopliji mesec je jul sa prosečnom temperaturom od 21,2°C, a najhladniji januar sa srednjom temperaturom od 0,2°C

Showing 8 from 8 Items

Count:
Sort by:
Order: