Gradska opština Pantelej je mlada gradska opština koja je nastala nakon lokalnih izbora, septembra 2004. godine. Predstavnički organ Gradske opštine Pantelej, Skupština opštine, konstituisan je 11.07.2008.godine. Gradska opština Pantelej je upisana u Registar Zavoda za statistiku 18.11.2004.godine. U skladu sa ingerencijama koje ima, Gradska opština Pantelej je odmah, nakon osnivanja, počela sa svojim aktivnostima. U toku procesa formiranja organa Gradska opština Pantelej je uspostavila novu, savremenu organizacionu strukturu opštinskih službi, u skladu sa novim funkcijama koje jedna savremena opština mora da obavlja u lokalnoj zajednici. Organizacija lokalne samouprave koncipirana je prema EU modelu, koji jednicu lokalne samouprave ne određuje samo kao administrativni servis lokalne zajednice, nego i kao partnera koji aktivno i efikasno učestvuje u razrešavanju svih problema lokalne zajednice i unapredjenju života u svim njenim segmentima. U skladu sa Planom lokalnog ekonomskog razvoja, intenzivno se radi na unapređenju razvoja malih i srednjih preduzeća, kako bi se izmenila socijalna i privredna slika ovog regiona. Територија Površina: 14.176 ha, 36 a, 62 m2 Broj stanovnika: 48.000 Na teritoriji opštine nalaze se 4 gradska naselja i 12 sela:

Showing 6 from 6 Items

Count:
Sort by:
Order: