OBRAZOVNE USTANOVE

Univerzitet u Nišu

Osnovan je 15. juna 1965. godine, a njegovim osnivanjem zaokružuje se jedan značajan period u novijoj istoriji grada.

U svom sastavu danas ima 14 fakulteta i 26.648 studenata.

Građevinsko–arhitektonski fakultet

Na ovom fakultetu već skoro pola veka obrazuju se stručnjaci osposobljeni za planiranje i uređenje naselja i gradova, za projektovanje i građenje zgrada, puteva, železnica, mostova, brana i drugih građevinskih i arhitektonskih objekata.

Ekonomski fakultet

Fakultet je osnovan 1960. godine. Studenti mogu birati između poslovnih profila kao što su: opšta ekonomija, finansije, bankarstvo i osiguranje, računovodstvo revizija i finansijsko upravljanje i poslovno upravljanje. Osim osnovnih akademskih studija na ovom fakultetu se održavaju i master akademske i doktorske studije.

Elektronski fakultet

Vrhunska obrazovna i naučnoistraživačka organizacija i institucija od posebnog društvenog interesa uspešno prati razvoj elektrotehnike i informaciono-komunikacionih tehnologija u svetu. Studijski programi koji se realizuju na Elektronskom fakultetu pored osnovnih strukovnih i osnovnih akademskih su i master akademske i doktorske studije.

Fakultet umetnosti

Fakultet je osnovan kao visokoškolska obrazovno-umetnička ustanova čija je osnovna delatnost visoko obrazovanje iz oblasti likovnih, primenjenih i muzičke umetnosti. Počeo je sa radom 03. oktobra 2002. godine.

Fakultet zaštite na radu

Fakultet organizuje i izvodi akademske i strukovne studijske programe na svim nivoima studija, inovaciju znanja i druge oblike stručnog obrazovanja i usavršavanja. Osnovan je 1972. godine.

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

Osnovan 1971. godine a na ovom fakultetu se odvijaju osnovne akademske, osnovne strukovne, master akademske i doktorske studije iz oblasti sporta i fizičkog vaspitanja. Za relalizaciju praktične nastave koristi se sportska hala fakulteta, Sportski centar „Čair“ i Gimnastičarski klub „Niš“

Filozofski fakultet

Filozofski fakultet osnovan je 1971. godine. Ova ustanova obrazovnog karaktera, organizuje studijske programe prema kojima se po završetku studija stiču diplome osnovnih, master i doktorskih studija. Fakultet se bavi i naučno-istraživačkim radom.

Mašinski fakultet

Mašinski fakultet je počeo sa radom kao samostalna ustanova 1971. godine. Danas je jedna od najuglednijih naučno-obrazovnih institucija u zemlji. Misija ovog fakulteta je realizacija akademskih i strukovnih studijskih programa i razvoj naučnog i stručnog rada u oblasti tehničko-tehnoloških nauka.

Medicinski fakultet

Medicinski fakultet je osnovan 1960. godine. Nastava se odvija na tri nivoa, kroz osnovne strukovne, integrisane akademske, specijalističke strukovne, specijalističke akademske, master akademske i doktorske studije. U poslednjoj deceniji na fakultetu su realizovana preko 20 naučna projekta.

Pravni fakultet

Misija fakulteta se ogleda u svakodnevnom razvoju i unapređenju obrazovanja pravnika, kao i naučno-istraživačkog rada u oblasti pravnih i društveno-humanističkih nauka. Na fakultetu se organizuju osnovne akademske, master akademske, kao i doktorske studije.

Prirodno–matematički fakultet

Na ovom fakuletetu se odvijaju akademski studijski programi i razvija naučno-istraživački rad u oblasti prirodno-matematičkih nauka. Fakultet ima 6 departmana, a nastava je organizovana na tri nivoa studija, kroz osnovne akademske, master akademske i doktorske studije.

Poljoprivredni fakultet

Osnovan je 2017. godine u Kruševcu iako je deo Univerziteta u Nišu. Za sada se na ovom fakultetu odvijaju osnovne akademske studije iz oblasti stočarstva, ratarstva i povrtarstva, voćarstva i vinogradarstva.

Pedagoški fakultet

Osnovan je 1993. godine u Vranju gde se i odvija nastava na osnovnim i master akademskim studijama za obrazovne profile: učitelj, vaspitač i profesor tehnike i informatike.

Univerzitetska biblioteka

Univerzitetska biblioteka “Nikola Tesla” u Nišu je naučna biblioteka, čiji fond pokriva potrebe svih studijskih grupa Univerziteta u Nišu. Osnovana je 18. maja 1967. godine, a od 1978. godine nosi ime Nikole Tesle.

Tokom godina, od klasične biblioteke prerasla je u najznačajniji i najmoderniji informaciono-dokumentacioni centar ovog dela Srbije. Centralna je biblioteka Univerziteta u Nišu i deo je srpske uzajamne bibliografsko-kataloške baze podataka COBIB.SR.

Narodni univerzitet

Narodni univerzitet – Niš je vodeća ustanova u Srbiji u oblasti neformalnog obrazovanja odraslih; Tradicija, koja datira od 1954.godine, potvrđuje kvalitet rada i uspešno nastojanje menadžmenta da prati savremeni razvoj društva

JPU “Pčelica”

Основна функција Установе “Пчелица” је васпитно образовна, и део је система васпитања и образовања Републике Србије.

Dečiji kulturni centar

Dečiji kulturni centar okuplja decu i mlade uzrasta od 3 do 21 godine kroz mnogobrojne sekcije i programe. Stručni saradnici decu i mlade kroz grupni i individualni rad upoznaju sa sadržajima koji podstiču maštu, kreativnost i istraživački afinitet kroz programe prilagodjene njihovom uzrastu. Deca kroz interaktivne radionice, priredbe i predstave pokazuju svoje napredovanje i lični doprinos sazrevanju, saznavanju i umetničkom doživljaju razvijajući sposobnosti, samopouzdanje i odgovornost.

Regionalni centar

Regionalni centar Niš sarađuje sa još 11 centara u Srbiji, koji svi zajedno čine Mrežu Regionalnih centara i Centara za stručno usavršavanje Srbije.

Mreža Regionalnih i Centara za stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju formirana je kao udruženje 2011. sa ciljem da koordiniše radom 12 postojećih Centara.