PRIVREDNE ORGANIZACIJE

Niški region se nalazi na važnoj raskrsnici puteva između Evrope i Azije, jer povezuje centralnu i zapadnu Evropu sa Grčkom i Turskom. Tu je značajno arheološko nalazište rimskog grada Medijana iz IV veka n.e., gde je rođen slavni rimski imperator Konstantin Veliki. Zahvaljujući položaju i bogatoj prirodi šire okoline, Niš ima izuzetne turističke potencijale u čemu prednjače Niška Banja i brojna izletišta na obroncima Stare i Suve planine.

Predstavljanjem konkretnih poslovnih prilika i primera uspešnog poslovanja, promocijom privrednih potencijala sa težnjom da svaki problem pretvori u poslovnu šansu, grad Niš na najbolji mogući način povezuje predstavnike vlasti, privatnog i NVO sektora, i tako utiče na stvaranje povoljnijeg i podsticajnijeg ambijenta kako za domaće tako i za strane investicije.

Grad Niš kao dobar domaćin stranim i domaćim investitorima u najboljem svetlu predstavlja carski Niš, grad koji je spreman da prihvata nove ideje i poslovne planove i koji ima šta da ponudi potencijalnim investitorima.

Grad Niš je usvojio osnovne principe moderne lokalne administracije koji podrazumevaju efikasnu, dostupnu i pouzdanu lokalnu samoupravu.

 • SEKRETARIJAT ZA INVESTICIJE
  Generala Milojka Lešjanina br.39
  018/249 922
 • SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU
  Nikole Pašića 24
  018/504-451
KANCELARIJA ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj je stručni tim sastavljen od ekonomista, inženjera, pravnika-profesionalaca u lokalnoj administraciji. Njih 35 visoko obrazovanih i obučenih profesionalaca pokreće inicijative, daje rešenja i sprovodi svakodnevne aktivnosti, sadržane u misiji Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj i projekte.

VAŠA ADRESA ZA INVESTICIJE…

REGIONALNA PRIVREDNA KOMORA NIŠ

Regionalna privredna komora Niš počela je sa radom 1. avgusta 1962. baštineći bogatu privrednu tradiciju ove oblasti. Tokom proteklih decenija mesto je brojnih inicijativa i akcija usmerenih ka poboljšanju privrednog ambijenta i poslovanja u celini.

Od 1. januara 2017. godine, novim zakonom uspostavljen je jedinstveni komorski sistem PKS kojim su preneta javna ovlašćenja poput izdavanja potvrda, uverenja i drugih isprava, na regionalne privredne komore. Zahvaljujući novom sistemu prijema, obrade i izdavanja dokumenata privrednicima se omogućuje elektronsko podnošenje zahteva i elektronsko izdavanje neophodne dokumentacije čime se značajno štedi vreme i novac privrednika i ubrzava poslovanje. 

Privredna komora Srbije – Regionalna privredna komora Niš je u novom rasporedu rada zadržala prepoznatljivu odliku lokacije na kojoj se odvijaju i prate najaktuelnija privredna dešavanja, i ostala je vodeći akter poslovne klime regiona u kome radi.

ZNANJE. RAZVOJ. RAST.

REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA JUG

RRA Jug je zamišljena kao sredstvo za rešavanje osnovnih nejednakosti i neravnoteža koje postoje između teritorije pokrivene radom agencije (Toplički, Nišavski i Pirotski okrug) i drugih delova zemlje.

Osnovne nadležnosti RRA Jug su sledeće:

 • Razvoj projekata i projekt menadžment
 • Prikupljanje, analiziranje i predstavljanje podataka
 • Promovisanje i zastupanje
 • Strateško planiranje
 • Poznavanje regionalne ekonomije i odnos sa privatnim sektorom
 • Umrežavanje na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou

DESET GODINA POSTOJANJA

UDRUŽENJE UGOSTITELJA

Osnovano je 2007. kao nevladino, nestranačko i neprofitabilno udruženje vrhunskih profesionalaca ugostiteljske i turističke struke.

Cilj udruženja od samog početka je razvoj struke, podrška i zaštita ugleda profesije i usavršavanje članova, kao i edukacija mladih kadrova, koja se ogleda kroz saradnju sa brojnim obrazovnim centrima.

Juna 2017. postali su počasni član Akademije gastronomije u Tel Avivu, sa kojom su potpisali sporazum o posredovanju u razmeni učenika i studenata gastronomije.

U našoj organizaciji se održavaju takmičenja u pripremanju jela nacionalne kuhinje «Zalogaj juga», jela pripremana u kotliću na otvorenoj vatri «Niški zlatni kotlić», «Nišlijski čvarci, najzimnica, kao i tradicionalno takmičenje u izradi torti i kolača i brojna druga takmičenja.

UNIJA PEKARA NIŠ

„Unija Pekara regiona Niš“ slavi jubilej 20 godina postojanja. Osnovana je u cilju zaštite interesa privatnih pekara, njihove edukacije i promocije.

Ona je medijski zastupnik pekarske industrije, pritom u regionu Niš i u Nišu ima preko 70 članova.
Organizator je manifestacija „Dani bureka“ u Nišu i promoter niškog bureka koji je i najveći brend grada Niša.