NIŠKA BANJA

“Niška banja topla voda, za Nišlije prava zgoda”

Lekovita voda korišćena je još u antičko doba

Niš ima i svoju banju, o kojoj su pesme pevane. Niška Banja, u istoimenoj opštini, nalazi se na oko desetak kilometara od Niša i jedno je od najpoznatijih turističkih mesta u ovom delu Srbije.

Niška Banja, kako i pesma kaže, poznata je po svojim lekovitim vodama, čiji su izvori korišćeni još u antičko doba. Naročito su ih koristili stari Rimljani, žitelji Naisusa i Medijane.

Lekovite vode izviru sa pet izvora:

Glavno vrelo
Suva Banja
Školska česma
Pasjača i
Banjica

Insitut „Niška Banja“

Kada je u pitanju lečenje, ono se obavlja u Insitutu „Niška Banja“, koji ima tri stacionara – Radon, Zelengoru i Terme i raspolaže savremenom opremom za lečenje reumatskih i kardiovaskularnih bolesti i rehabilitaciju pacijenata.

Vode Banje leče bolesti lokomotornog aparata i respiratornih organa, nervne bolesti i nesanicu, opštu zamorenost, posledice povreda mišića i zglobova, zatim povećani krvni pritisak, oboljenja želuca i creva na nervnoj bazi, poremećaje žlezda sa unutrašnjim lučenjem, poremećaj metabolizma, ginekološka oboljenja.

One su veoma pogodne za lečenje reumatizma, astme i srčana oboljenja (postinfarktno stanje, nervoza srca), a kontraindicirane su za tubrekulozu, tumore, akutne zarazne bolesti, teža oboljenja srca, bubrega, nervnog sistema.

Institut je i nastavna baza Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu

 

Staze zdravlja

Niška Banja pogodna je i za aktivni turizam i ekstremne sportove.

Park-šuma Koritnjak ima uređene trim staze i „staze zdravlja“ a na vrhu brda nalazi se prostrana livada sa koje poleću paraglajderi.

Niška Banja se nalazi u južnom delu Niške kotline, pod šumovitim Koritnikom (808 m), koji je poslednji zapadni ogranak Suve planine.

Kulturno leto

Niška Banja ima biblioteku, umetničku galeriju, Letnju pozornicu i Centar za kulturu, koji u toku leta postaju mesta brojnih događaja objedinjenih u manifestaciji “Kulturno leto u Niškoj Banji”.

Banja je kao što i poznata pesma kaže

“Niška Banja – topla voda, za Nišlije prava zgoda”.