KAMENIČKI VIS

Omiljeno izletište Nišlija na 14 km od grada

Blage padine su pogodne za sankanje i skijanje

Kamenički vis je omiljeno izletište Nišlija, udaljeno 14 km od grada. Nalazi se na nadmorskoj visini od 750-800 m. Posećuju ga uglavnom porodični ljudi u toku cele godine.

U toku leta tu je spas od vrelog asfalta. Osveženje se može naći na Studen kladencu, a može se uživati i u specijalitetima lovačkog restorana. Osim toga, izgrađen je i vidikovac, a postavljene su i drvene klupe, stolovi, „pečurke“ i specijalno ograđeni prostori za skaru i ražanj.

Ski staza nalazila se sa severne strane, zaklonjena drvećem tako da dugo održava sneg. Lift je bio tipa bebi ski,  idealan za početnike i ljude koji žele malo rekreacije. Inače, na istom mestu  postojao je i duplo duži ski-lift koji  je vodio do strmije staze.

Na severnoj strani izgrađena je ski staza dužine 350m, i dva manja ski lifta.

Idealna nadmorska visina za vaše zdravlje

Kamenički vis se nalazi na 14 km od Niša, na obroncima Svrljiških planina. Nadmorska visina je 750-800m (što je sa zdravstvenog stanovišta idealna). Obrastao je gustom hrastovom šumom.

Na širem platou ovog uzvišenja podignut je 1948. godine spomenik u formi kapele, sa izduženim piramidalnim delom, sa je spomen-pločom sa imenima 52 pala borca u NOR-u.

Kamenički vis, kao značajno istorijsko mesto Narodno-oslobodilačke borbe, stavljen je 1986. godine pod zaštitu zakona.

Na Kameničkom visu se nalazi „Radarski centar Niš“, na 813 m nadmorske visine. Cenatar radi od 1969. godine.

Prvomajski uranak

Kamenički vis, jedno je od omiljenijih i posećenijih izletišta koje Nišlije porodično posećuju tokom cele godine.

Prostrani proplanak 14 km udaljen od grada, u toplijim mesecima može da primi i do 7.000 izletnika. Sa nadmorskom visinom od oko 800 metara, idealan je kao spas od vrelog asfalta.

Na severnoj strani postoji Studeni kladenac, jedini izvor na užem području Kameničkog visa.

Na Kameničkom visu je sedamdesetih godina izgrađeno turističko naselje „Šumski cvet“ sa dvadeset jednim vikend-objektom (bungalovi) koji danas nisu u najboljem stanju.