Zgrada Univerziteta

Početkom Prvog svetskog rata u ovoj zgradi nalazilo se sedište Vlade i Ministarstva inostranih dela.

Ratna prestonica

Ispred Tvrđave svakome pogled skrene ka prelepoj zgradi Banovine. Zgrada Okružnog načelstva zidana četiri godine po oslobođenju od Turaka 1878, bila je u svoje vreme najreprezentativnija zgrada ondašnjeg Niša.

Prvi deo ove zgrade izgrađen je u leto 1889. godine, za potrebne načelstva Niškog okruga. Bio je tada samo ugaoni deo sadašnje velike zgrade, sa ulazom na keju.

Za ovu zgradu vezani su i brojni značajni istorijski događaji. U periodu od 26. jula 1914. do 16. oktobra 1915. u ovoj zgradi je bio smešten kabinet predsednika srpske vlade Nikole Pašića. Na telegrafskom stolu u predsedništvu, 28. jula 1914. primljen je telegram kojim je Austrougarska objavila rat Srbiji, što je istovremeno bio i formalni početak Prvog svetskog rata.

Nakon Prvog svetskog rata, Niš postaje sedište Moravske banovine. Zgrada je dorađivana nekoliko puta za potrebe smeštaja administracije.

Sediše Univerziteta od 1966. godine

Izgrađena po planovima bečkog arhitekte, čije je ime do danas ostalo nepoznato, bila je frontalno okrenuta ka Nišavi. Posle prvog svetskog rata dozidan je još jedan sprat a polukružni deo prema tvrđavi izgrađen je 1935. kada je Niš postao središte Moravske banovine.

Nakon Drugog svetskog rata u njoj je bilo sedište sreza, a od 1966. tu je sediše Univerziteta, ali i drugih institucija.

Niš je univerzitetski grad.

Upravo to je ono što ga čini gradom čiji se život odvija bez prestanka. Svake godine u Niš dolaze studenti iz čitave Srbije, ali i regiona, koji se obrazuju na nekom od 14 fakulteta.