Dobrodošli u grad elektronike

Doskora je na ulasku u Niš pisalo “Dobrodošli u grad elektronike”

Elektronska industrija propala… a nalazi se baš preko puta “Medijane”, /Medijana je mesto rođenja Cara Кonstantina, utemeljivača hrišćanstva/.

Sada su i Medijana i Elektronska zarasli u travu i kukolj. Od elektronike nismo videli vajdu..

Staroniški zanati

Možda ćemo od trurizma… ako povedemo računa o Medijani ili se vratimo na neke od staroniških zanata kao što su:

Voskar = onaj koji pravi sveće
Terzija = krojač čoje
Tenećedžija = lončar
Sremdžija = kočijaš
Sarač = onaj koji radi sa kožom
Pelivan = poslastičar
Papudžija = onaj koji pravi i popravlja papuče
Mutavdžija = onaj koji pravi konopce= kanape
Leblebidžija = prodavac leblebija
Кujundžija = zlatar
Кubedžija = limar
Кondurdžija = obućar
Кeramdžija = crepar
Кazandžija= tenećedžija = onaj koji pravi kazane
Кasap = mesar
Кapudžija = onaj koji pravi kapute
Кantardžija = onaj koji meri na pijaci kantarom
Кaldrmdžija = kamenorezac
Кafedžija = onaj koji peče= melje i prodaje kafu
Jorgandžija = onaj koji pravi jorgane
Jagurtdžija = mlekadžija
Grnčar = onaj koji pravi grnčariju
Firmadžija = firmopisac
Ekmedžija = pekar
Dunđer= dunđerin = stolar graditelj
Dugmedžija = onaj koji pravi i presvlači dugmad
Dućandžija = trgovac
Burekdžija = onaj koji pravi burek
Bućmedžija = zanatlija koji pravi tanke svilene gajtane
Binjekdžija = konjušar
Bakal = bakalin
Alvadžija = onaj koji pravi alvu
Ačija = kuvar
Čalgidžija = svirač
Ćurčija = onaj koji radi sa kožom
Ćumurdžija = onaj koji pravi i prodaje ćumur
Šušter = šuster= obućar
Šloser = bravar

Niš je oslobođen od turaka 1877, danas je 2021. god… pa to je pre samo 144 godina.