Udruženje Ugostiteljsko-turističkih Poslenika Niš

Osnovano je 2007. kao nevladino, nestranačko i neprofitabilno udruženje vrhunskih profesionalaca ugostiteljske i turističke struke.

Cilj udruženja od samog početka je razvoj struke, podrška i zaštita ugleda profesije i usavršavanje članova, kao i edukacija mladih kadrova, koja se ogleda kroz saradnju sa brojnim obrazovnim centrima.

Juna 2017. postali su počasni član Akademije gastronomije u Tel Avivu, sa kojom su potpisali sporazum o posredovanju u razmeni učenika i studenata gastronomije.

U organizaciji udruženja se održavaju takmičenja u pripremanju jela nacionalne kuhinje «Zalogaj juga», jela pripremana u kotliću na otvorenoj vatri «Niški zlatni kotlić», «Nišlijski čvarci, najzimnica, kao i tradicionalno takmičenje u izradi torti i kolača i brojna druga takmičenja.

Organizatori su najveće gastro-turističke manifestacije na Balkanu, koja ima višegodišnju tradiciju. Ovaj veliki Gastro-turistički festival je višednevna i sveobuhvatna manifestacija sa međunarodnim učešćem, koja postaje sve masovnija i interesantnija.

Međunarodni centar za razvoj i unapređenje ugostiteljstva i turizma jugoistočne Evrope SACEN International je niškom udruženju dodelio tradicionalnu nagradu «Turističko srce» za najaktivnije udruženje u Evropi, a predsedniku Zoranu Miraševiću turistički oskar i «Zlatno turističko srce», tada je proglašen za ličnost godine u oblasti ugostiteljstva i turizma jugoistočne Evrope 2014.

Kruna delovanja je članstvo u krovnoj organizaciji kuvara sveta WACS, i nagrada za najvrednije i najprofesionalnije udruženje u Azerbejdžanu 2018.

* Niš, Branka Krsmanovića 3 *