Kuća dobrog mleka

Mlekara Milk House bavi se otkupom mleka i proizvodnjom proizvoda od mleka. Donosimo planinsku svežinu na Vašu trpezu.

Vođene potrebama potrošača ovog dela Srbije, u junu 2007. godine počela je sa radom mlekara “Milk House” iz Niša. Prepoznajući zahteve tržišta za ekološkim proizvodima, mlekara se opredelila za paletu kiselo-mlečnih proizvoda koji se proizvode u strogo kontrolisanim uslovima savremene proizvodnje zatvorenog tipa koji garantuju visok kvalitet finalnog proizvoda.

Odmah po početku rada mlekara se opredelila za uvođenje evropskih standarda u organizaciji proizvodnje, tako da je vrlo brzo dobila sertifikate HACCP i ISO 9001 kojima su potvrđene ispravne odluke i poslovni ciljevi menadžmenta mlekare “Milk House”.

Danas se svojim profesionalnim odnosom prema dobavljačima sirovog mleka, ambalaže, zaposlenima i kupcima, Milk House nametnuo kao lider među manjim mlekarama u ovom delu Srbije sa tendencijom daljeg rasta proizvodnje i širenjem broja kupaca.

U želji da do krajnjeg kupca proizvodi mlekare Milk House dođu u kontrolisanim uslovima Milk House vrši razvoz robe sopstvenim vozilima sa sistemima za rashladu.

* Niš, Beograd - Državni put - Niš 160 - 168 *