Pedijatrijska ordinacija, subspecijalistički pregledi

Pregledi zdrave dece od rođenja u okviru savetovališta za zdravo dete

Pregled bolesnog deteta od rođenja i pregled deteta u kući

Spirometrija (testovi funkcije pluća) modernim UZ spirometrija u ordinaciji i po potrebi u kući

Testovi za alergiju – KPT na inhalatorne alergene i hranu

Praćenje dece kroz razvojno savetovalište

Subspecijalistički pregledi:
pulmologa, endokrinologa, hematologa, gastroenterologa, kardiologa, fizijatra, neuropsihijatra, psihologa.

Ono što posebno izdvaja Pedijatrijsku ordinaciju Medica jeste
mogućnost izdavanja elektronskih recepata i podizanje lekova na recept.
mogućnost tele-medicine i pregleda on-line u aplikaciji Global Digital Clinic

RAZVOJNO SAVETOVALIŠTE ZA MALU DECU

* Niš, Jovana Skerlića 3, lokal 1 *