Kreiramo vaš vizuelni identitet
Kuća dobrog dizajna

Već 20 godina City Marketing Centar je tu da realizuje vaše ideje ili osmisli vizuelni identitet po kome ćete biti prepoznatljivi. Grafička radionica vam stoji na raspolaganju za sve u oblasti GRAFIČKOG DIZAJNA, PRIPREME I ŠTAMPE, od prostog unosa teksta do najsloženije pripreme za štampu.

Dobar katalog, prospekt ili bilo koja druga vrsta promotivnog materijala značajno će doprineti uspehu vaše firme. Dobro poznavanje procesa pripreme, kao i same štampe su prava preporuka!

DIZAJN i priprema za štampu

Stojimo vam na raspolaganju za sve vrste dizajna i izradu štampanog materijala.

U ovoj oblasti imamo istaknute referece i preko 20 godina iskustva – brzina, efikasnost i profesinalan pristup  koji vodi računa o potrebama i željama klijenta uz tehničku ispravnost dokumenata. Dobar razlog da ovaj posao poverite profesionalcima.

Dobar logo, katalog, prospekt ili bilo koja druga vrsta propagandnog materijala (vizit karte, memorandumi, koverte, fakture, otpremnice, priznanice i drugi obrasci, fascikle, papirne kese, PVC kese, blokovi, poslovna galanterija, CD i DVD omoti, nalepnice, letci, plakati, brošure, novine, časopisi, knjige, etikete itd.) izrađuju se u skladu sa adekvatnim tehnikama štampe – značajno će doprineti poslovnosti vaše firme.

Vizuelni identitet

Logotip, znak, i prateći grafički elementi predstavljaju vizuelni prikaz usluga, proizvoda ili delatnosti. Proizvodi i usluge koji tokom vremena kod potrošača postepeno počinju izazivati emotivnu reakciju postaju brendovi prepoznatljivi u celom svetu.

Logotip treba da predstavlja delatnost, filozofiju i stil nosioca pa se stoga izradi pristupa uz detaljnu analizu vizuelnih, funkcionalnih i tehničkih karakteristika.

* Niš, Prvomajska 2, lokal 1 *