Agencija za knjigovodstvene poslove i obradu podataka

Poslove koji se odnose na vođenje poslovnih knjiga, obračun PDV za sve delatnosti a posebno za građevinarstvo i povezane usluge.

Više od dvadeset godina rada u građevinarstvu i uslugama vezanim za tu delatnost.

Agencija za knjigovodstvene poslove i obradu podataka:
  • vođenje poslovnih knjiga po sistemu dvojnog knjigovodstva
  • obračun i evidencija PDV obaveza
  • izrada finansijskih izveštaja
  • poslovi od prijave radnika, obračuna plata i svih vrsta primanja radnika i vlasnika
  • sve poslove u vezi saradnje sa poreskom upravom i nadležnim institucijama
* Niš, TPC Dušanov bazar, Piramida, lokal 218 *