Poresko savetovanje

Bilo da ste fizičko ili pravno lice, svakodnevno donosite bezbroj odluka u planiranju svoje budućnosti. Zbog svega toga, često nemamo vremena da se posvetimo proučavanju zakona, a jedna greška, nesmotreni propust, može sa sobom povući posledice.

Veliki problem ljudima, pogotovo onima koji vode svoje firme, mogu predstavljati Poreske regulative, kojih ima mnogo, a često su podložne i promenama.

Asteri Consulting Vam nudi uslugu poreskog savetovanja, kroz koju će Vam pomoći da napravite svoju poresku strategiju, optimizujete poreske obaveze i umanjite poreski rizik.

 • u postupcima poreske kontrole – sastavljanje primedbi i žalbi;
 • porez na prihode od samostalne delatnosti;
 • porez na prihode od kapitalnih dobitaka;
 • porez na dohodak fizičkih lica;
 • porez na prenos apsolutnih prava;
 • poresko oslobađanje kupca prvog stana;
 • refundacija PDV-a kupcu prvog stana;
 • refundacija akcize na naftne derivate za transportne svrhe;
 • usaglašavanje stanja poreskih obaveza – ispravka grešaka u utvrđivanju poreskih obaveza, preknjižavanje i povraćaj pogrešno i više uplaćenih poreza;
 • odlaganje plaćanja poreskih obaveza na rate;
 • otpis poreza zbog zastarelosti prava na naplatu poreza;
 • registracija osnivanja preduzetničkih radnji i osnivanja preduzeća;
* Niš, PC Dušanov Bazar lok. 24 *