Hidroizolacija od temelja do krova

Home Home Box doo je osnovan 2000. godine. Zamišljen je kao mala porodična kompanija sa malim brojem lojalnih zaposlenih. Danas kompanija nastavlja da radi pod istim uslovima i prati istu prvobitnu ideju.

U samom početku kompanija se pozicionira na tržištu kao trgovačka firma koja se bavi prodajom građevinskog materijala (najčešće potrebni materijali za hidro i toplotnu izolaciju). 2003-će. godine formiran je tim sastavljen od stručnih radnika za ugradnju hidroizolacijonih materijala sa namerom da se bolje predstave materijali koji se prodaju u Srbiji.

Uvidevši da na tržištu Niša ne postoji dovoljno kvalifikovanih radnika i specijalizovanih kompanija koje rade ugradnju hidroizolacije, kompanija se razvila u tom pravcu, a do 2005. godine to je postala dominantna aktivnost u kompaniji.

Broj zaposlenih varira u zavisnosti od obima radova, u rasponu od 8-10 specijalizovanih hidroizolatera stalno uposlenih i identični broj pomoćnih radnika koji se angažuju na osnovu kratkoročnih ugovora.

Od 2017. najveći deo matrijala koji koristimo je iz palete proizvoda kompanije MAPEI ITA.

Kompanija nikada nije bila u blokadi, niti je imala neplaćene kredite. Naše poslovanje finansira se isključivo iz sopstvenih izvora. Sva plaćanja našim dobavljačima su u roku.

* Niš, Ivana Milutinovića 24 *