Sertifikacija, inspekcija, obuka.

URS – South d.o.o. je britansko sertifikaciono telo koje se bavi sertifikacijom, inspekcijom i obukama.

50 zemalja, 70.000+ sertifikata

United Registrar of Systems – South d.o.o
je deo grupacije iz Velike Britanije
United Registrar of Systems Holdings

ISO 37001:2016 – Sertifikacija sistema menadžmenta protiv mita

ISO 37001:2016 Sistemi menadžmenta protiv mita navodi seriju mera koje treba da pomognu organizaciji da spreče, uoče i sprovode mere protiv mita i korupcije. …

ISO 50001:2018 – Sertifikacija sistema menadžmenta energijom

ISO 50001 Standard je namenjen organizacijama svih vrsta i veličina koje upravljaju energijom, tj. proizvodnim organizacijama kao i pružaocima usluga.

IATF 16949:2016 – Sertifikacija Sistema menadžmenta kvalitetom u auto-industriji

AS 9120 – Revizija B sertifikacija
Standard je namenjen za upotrebu u organizacijama koje nabavljaju delove, materijale i sklopove i preprodaju ove proizvode kupcima u vazduhoplovnoj, svemirskoj i odbrambenoj industriji.

ISO 9001:2015 Sertifikacija sistema menadžmenta kvalitetom
Sertifikacija ovog standarda namenjena je svim oblastima poslovanja.

* Niš, Jug Bogdanova 49b *